Mergi la conţinutul principal

 

ruslan ianciu

Șef al Serviciului 

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Ruslan IANCIU

 • Data nasterii: 22 septembrie 1985

 • Locul nașterii: mun. Chișinău

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon:  +373 022 255 826

 • E-mail: ruslan.ianciu@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 1992 – 2004 – Liceul teoretic A.I. Cuza;
 • 2004 – 2009 – Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept, specializarea-drept economic;
 • 2009 – 2011 – Masterand, USM, facultatea de drept,specializarea- dreptul muncii.

Activitatea profesională:

 • 28 ianuarie 2011– 08 iunie 2016 – Specialist superior, serviciul asistenţă juridică Direcţia de Poliţie mun.Chişinău;
 • 2017– 2020  ofițer principal al serviciului probleme speciale a MAI;
 • martie 2020 – prezent  șef al serviciului probleme speciale;

Grad special

 • comisar 

Starea civila

 • necăsătorit

Limbi vorbite

 • româna- nativ;

 • rusa- bine;

 • engleza- nivel comunicare.


Baza legislativă și normativă

 • Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 Cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

 • HG nr. 1123 din 14.12.2010 Privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal;Ordinul MAI nr. 444 din 28.12.2012 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne;

 • Ordinul MAI nr. 260 din 04.09.2017 Cu privire la modificarea Regulamentului privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne;

 • Ordinul MAI nr.70 din 01.03.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului probleme speciale al Ministerului Afacerilor Interne.


Funcții și atribuții

 • Iniţiază şi dezvoltă politici în acord cu conducerea ministerului în vederea   respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul subdiviziunilor din Ministerul Afacerilor Interne;

 • Coordonează, îndrumă şi monitorizează activitatea subdiviziunilor din Ministerul Afacerilor Interne în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

 • Planifică, organizează şi efectuează misiuni de evaluare a nivelului de conformitate a măsurilor instituite la nivelul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne privind protecţia datelor cu caracter personal;

 • Iniţiază propuneri şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

 • Formulează propuneri pentru asigurarea pregătirii profesionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi organizează, desfăşoară programe de pregătire a colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne.


Responsabilități

 • Colaborează cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei la proiectele de realizare  și modernizare a sistemelor informatice din cadrul Ministerului Afacerilor;

 • Interne, în vederea asigurării securităţii prelucrării de date cu caracter  personal;

 • Colaborează cu Centrul Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal, cu alte instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

 • Promovează interesele Ministerului Afacerilor Interne în domeniul de competenţă, în relaţia cu instituţiile ce au atribuţii în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, conform legislaţiei;

 • Valorifică activităţile realizate prin rapoarte, studii, analize si formulează propuneri de optimizare a activităţilor de instruire, prevenire şi combatere a încălcării normelor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal desfăşurate de subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne;

 • Formulează propuneri pentru asigurarea pregătirii profesionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi organizează, desfăşoară programe de pregătire a colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne.


Audiența

 • Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 08.00-17.00 cu excepţia orelor de masă între 12.00-13.00.
 •  
 • IMPORTANT:
 • - Cererea prin care se solicită informația cu privire la accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajații MAI și subdiviziunile sale, se depune doar de către subiectul de date, cu semnătura olografă sau electronic, conform legislației în domeniu;
 • - MAI va da curs cererilor de acces la datele cu caracter personal doar după contrapunerea identificatorilor petiționarilor precum: nume, prenume, IDNP, semnătură, adresa de domiciliu cu identificatorii stocați în Registru de Stat al Populației;
 • Ridicarea răspunsului la cerere poate fi făcută și prin reprezentant, în baza procurii în care va fi indicat expres scopul pentru care este întocmită procura.

Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1.

Ianciu Ruslan 

Șef al Serviciului

022 255-826

 ruslan.ianciu@mai.gov.md

 

 

 

 

 

2.

Nucă Anatol

Ofițer principal

022 255-443

anatol.nuca@mai.gov.md

 

 

 

 

 

3.

Gălușcă Liuda

Ofițer principal

022 255-452

liuda.galusca@mai.gov.md