Mergi la conţinutul principal

 

 

Șef al Serviciului politici în domeniul rezervelor de stat si de mobilizare

Datele personale

 • Numele, Prenumele: VASILACHE Iana

 • Data nasterii: 5 ianuarie 1990

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-328

 • E-mail: iana.vasilache@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2013 - 2015 – Universitatea de Stat din Moldova, facultatea drept, specialitatea drept penal, magistru în drept;

 • 2009 – 2013 – Universitatea de Stat din Moldova, licențiată în drept;

 • 2009 – Liceul teoretic „Alexandru Ioan Cuza” or. Chișinău.

Activitatea profesională:

 • 2021 – prezent: Șef al Serviciului politici în domeniul rezervelor de stat si de mobilizare al MAI;

 • octombrie 2019 – 2021: Consultant principal al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare al MAI;

 • 2013 – 2019: Consultant al Direcției elaborare și avizare acte normative a Direcției generale juridice a MAI.

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – foarte bine;

 • Engleza – nivel de comunicare;

 • Daneza – nivel de comunicare;


Baza legislativă și normativă

 • Legea nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare;

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;

 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

 • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;

 • Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statul funcționarului public;

 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

 • Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

 • Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului;

 • Hotărârea Guvernului nr. 411/2010 cu privire la aprobarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat;

 • Hotărârea Guvernului nr.693/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;

 • Ordinul MAI nr. 58/2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare al MAI;

 • Ordinul MAI nr. 400/2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea documentelor de politici publice și de planificare în cadrul Ministerului Afacerior Interne;

 • Ordinul MAI nr. 18/2019 Cu privire la plasarea informației pe pagina oficială în rețeaua Internet și asigurarea transparenței în procesul decisional în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Ordinul MAI nr. 350/2020 Cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.


Funcții și atribuții

În scopul realizării misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcţii și atribuții de bază:

 • elaborarea, coordonarea și promovarea documentelor de politici, precum și a proiectelor de acte normative în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare;

 • avizarea proiectelor documentelor de politici și de acte normative în domeniile de competență;

 • elaborarea notelor, analizelor și rapoartelor aferente domeniului de activitate;

 • implementarea Programului de activitate al Guvernului, a Planului de activitate anual al MAI și a altor documente de politici publice și de planificare aferente domeniului;

 • cooperarea cu alte entități publice din țară și de peste hotare pe domeniile de compeneță;

 • organizarea și participarea la ședințe și grupuri de lucru pe diferite domenii de activitate.


Responsabilității

 • prezentarea notelor informative, a raportatelor și analizelor pe domeniul de competență;

 • elaborarea și promovarea, conform normelor, a proiectelor de acte normative și de documente de politici publice în domeniu;

 • asigurarea transparenței în procesul decizional pe parcursul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici publice și a actelor normative ce țin de domeniul rezervelor de stat și de mobilizare;

 • asigurarea regimului de lucru cu documente care conțin informații atribuite la secret de stat;

 • asigurarea suportului metodologic autorității responsabile de implementarea politicilor în domeniul rezervelro de stat și de mobilizare;

 • respectarea normelor deontologice aferente funcției publice;

 • respectarea disciplinei executorii.


Audienta

 • De luni pînă vineri între orele 0800-1700, cu excepţia orelor de masă între 1200-1300

Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1.

Vasilache Iana

Șef al Serviciului

022 255-328

iana.vasilache@mai.gov.md

 

 

 

 

 

2.

Garștea-Mîndru Victoria

Consultant principal

022 255-328

victoria.garstea-mindru@mai.gov.md

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

rezerve@mai.gov.md