Mergi la conţinutul principal

 


Baza legislativă și normativă

Legea nr. 80 din 07.05.2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

 


Funcții și atribuții

Personalul Cabinetului ministrului contribuire la realizarea misiunii şi obiectivelor strategice ale ministerului, cu aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile orga

Sarcini de bază:

 

 • coordonează asigurarea cadrului de dialog al ministrului cu societatea civilă şi partenerii externi de dezvoltare;

 • organizează agenda de lucru a ministrului, asigură acumularea informaţiei şi elaborarea materialelor necesare pentru evenimentele planificate;

 • urmăreşte și informează ministrul despre stadiul şi calitatea îndeplinirii sarcinilor trasate conducătorilor din cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine, înaintează propuneri în vederea eficientizării procedurilor existente;

 • coordonează proiectele de corespondenţă din numele ministrului în adresa autorităţilor publice şi partenerilor externi de dezvoltare;

 • coordonează activitatea consilierilor, delimitează sarcinile şi atribuţiile, stabileşte responsabilităţile acestora;

 • asigură examinarea petiţiilor adresate ministrului, organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la acest nivel şi consilierea cetăţenilor care se adresează ministrului în probleme generale specifice de relaţii cu publicu


Responsabilității

 • exercită atribuţiile de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • răspunde de organizarea agendei de lucru a ministrului;

 • asigură acumularea informaţiei şi elaborarea materialelor necesare pentru evenimentele planificate;

 • asigură controlul asupra calităţii îndeplinirii sarcinilor trasate conducătorilor din cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, cu informarea ministrului afacerilor interne despre etapele de dezvoltare;

 • asigură examinarea petiţiilor adresate ministrului, organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la acest nivel;

 • asigură consilierea cetăţenilor care se adresează ministrului în probleme generale specifice de relaţii cu publicul.

Înputerniciri:

 

 • solicită, în condiţiile legii, de la conducătorii subdiviziunilor aparatului central şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine MAI, informaţii şi documente necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin;

 • reprezintă ministerul în relaţii cu alte structuri statale, autorităţi publice (de nivel central şi local), precum şi organizaţiile, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale (din ţară şi de peste hotare) în domeniul său de competenţă;

 • semnează avize, note, demersuri, interpelări, indicaţii, etc. formulate în cadrul ministerului;

 • organizează, la necesitate, şedinţe de lucru cu personalul, conducătorii subdiviziunilor aparatului central şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine MAI.


Audienta

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00 sau fiecare zi de miercuri, 9:00 – 12:00.

Componența și contacte