Mergi la conţinutul principal

 

 

Șef al Direcției politici în domeniul situațiilor de urgență şi excepționale a MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Ludmila ZAPOROJAN

 • Data nasterii: 21 august 1973

 • Locul nașterii: Edineț

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: +373 (022)255-244

 • E-mail: ludmila.zaporojan@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2007 – prezent – Participarea la diverse cursuri de instruire și perfecționare cu diferite tematici (Metode și tehnici de elaborare a actelor normative, Reforma administrației publice centrale în Republica Moldova,Managementul public modern, Femeile în organele de drept, Tehnici moderne în managementul resurselor umane, Managementul proiectelor, Police Leadeship and Management Skills Trening, Management în Leadership, Securitate și Apărare, etc.);

 • 2006 2007 – Magistru în drept public, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI;

 • 1997 2002 – Licenţiată în drept, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI;

 • 1988 1992 – Felcer, Colegiul republican de medicină din mun. Chișinău.

Activitatea profesională:

 • 2018 prezent: Șef al Direcției politici în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență a MAI;

 • 2012 2018 : Șef adjunct al Direcției generale juridice a MAI;

 • 2010  2012 : Șef al Secției contestații și acte interne a Direcției juridice a MAI;

 • 2010: Șef al Secției acte normative a Direcției juridice a MAI;

 • 2007– 2010: Specialist principal al Secției acte normative a Direcției juridice a MAI;

 • 2007: Specialist al Secției juridice a Departamentului situații excepționale a MAI;

 • 2003– 2007: Jurist al CPS Botanica al CGP mun. Chișinău;

 • 2002– 2003: Anchetator penal al Secției Anchetă Preliminară a CPS Botanica al IP mun. Chișinău.

Grad special

 • Comisar-sef.

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – fluent;

 • Engleza – nivel de comunicare.


Baza legislativă și normativă

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

 • Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decisional;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 693/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implimentarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

 • Ordinul MAI nr. 59/2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei politici în domeniul gestionării crizelor şi situaţiilor de urgenţă a MAI”;

 • Alte acte normative în domeniu.


Funcții și atribuții

Direcția are misiunea de a elabora politici publice în domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi excepţionale, protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi acordării primului ajutor calificat și a asigura promovarea acestora.

 Direcţia exercită următoarele funcții:

 • elaborarea şi promovarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi excepţionale, protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi acordării primului ajutor calificat;

 • examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către ministere, alte autorităţi administrative centrale, precum și subdiviziunile MAI, conform domeniului de competență;

 • analiza situației și problemelor din domeniul de activitate gestionat;

 • monitorizarea activităţilor privind implementarea politicilor în domeniul atribuit;

 • acordarea asistenței metodologice în domeniul de specialitate;

 • coordonarea elaborării și implimentării proiectelor de asistență pe domeniul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și excepționale, protecției civile, apărării împotriva incendiilor și acordării primului ajutor calificat.


Responsabilități

 • Asigurarea elaborării eficiente şi promovării proiectelor actelor normative din domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi excepţionale, protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi acordării primului ajutor calificat;

 • Avizarea în termen a proiectelor de acte normative din domeniul de competență a Direcției;

 • Respectarea cerinţelor faţă de structura şi conţinutul documentelor de politici publice, precum şi faţă de etapele şi modul de elaborare, analiză, monitorizare şi raportare privind implementarea politicilor publice;

 • Cntribuie la organizarea sistemului de control intern managerial, în modul stabilit;

 • Informează și acordă suport decizional secretarului de stat responsabil pe domeniul gestionat;

 • Executarea calitativă a altor funcții conform competenței.


Audienta

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, cu excepția pauzei de masă 12:00 – 13:00.

Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Ludmila Zaporojan  Şef al Direcţiei 0 22 255 244 ludmila.zaporojan@mai.gov.md
         
2. Alexandra Brînza Consultant principal 0 22 255 440 urgenta@mai.gov.md
         
3. Vitalie Cozmolici Consultant principal 0 22 255 561 vitalie.cozmolici@mai.gov.md
         
4. Dorina Ciupercă Ofițer principal 0 22 255 132 dorina.ciuperca@mai.gov.md