Mergi la conţinutul principal

 

gorgan.jpg

Șef Direcție

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Veaceslav IURȚUC

 • Data nasterii: 06 noiembrie 1968

 • Locul nașterii: mun. Chișinău

 • Telefon: +373 (022) 255-638

 • E-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2003 –2005 – Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele RM, Magistru în Administrare Publică;

 • 2001 – 2004 – Universitatea Real-Umanistă (licenţiat / drept).

Activități de instruire adiționale: 

 • 22 noiembrie 2007 – Seminar – Implementarea Protocolului de la Istambul (Organizat de către RCTV Memoria, Universitatea Geneva et Croix-Rouge Suisse); 

 • 16 - 19 noiembrie 2008 – Seminar – Sistemul detenției polițienești și drepturile omului, Cooperarea polițienească pentru combaterea traficului cu ființe umane, traficului cu migranți și a migrației ilegale; 

 • 22 - 24 iulie 2015 – Seminar - Program de cooperare polițienească al Parteneriatului Estic. Consolidarea managementului strategic în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” (Organizat de către Funded by the European Union și Eastern Partnership police cooperation programe); 

 • 14 - 17 septembrie 2015 – Curs de instruire, or. Ankara, Republica Turcia – Managementul proiectelor (Organizat de către Agenția Turcă pentru colaborare și Coordonare a Programelor TIKA); 

 • 25 - 27 noiembrie 2015 – Curs de instruire dedicat comunicării strategice în domeniul apărării și securității naționale, precum și IPAP RM – NATO pentru anii -2014-2016 (Organizat de către CID NATO); 

 • 22 - 26 mai 2017 – or. București, România, Curs de pregătire a personalului din structurile Consiliului Național pentru Managementul integrat al Frontierei de Stat al Republicii Moldova (Organizat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române, finanțat de UE prin Programul Mobility Facility); 

 • 11 - 31 iulie 2017 – or. Beijing, China, Seminar privind securitatea socială și bunăstarea socială pentru țările în curs de dezvoltare (Organizat de către Ambasada Chinei în Republica Moldova); 

 • 2017 – Participare la elaborarea Strategia Națională de Apărare și la elaborarea Planului de implementare a acesteia (Organizat de către Ministerul Apărării);

 • 07 - 28 noiembrie 2019 – or. Fushou, China, Seminar privind consolidarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale. 

Activitatea profesională:

 • 2019 – prezent – șef al Direcției politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor mde vehicule;

 • 2017 – 2019 – șef al Serviciului politici în domeniul evidenței populației și cetățeniei, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • 2015 –2017 – activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al RM în funcție de șef al Direcției monitorizare și evaluare a politicilor;

 • 1990 – 2014 – activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al RM în diferite funcții, execuție și de conducere (colonel în rezervă).

Distincții

 • Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I și II pentru professionalism și activitae ireproșabilăîn serviciul public;

 • insigna ”Pentru serviciul impecabil de gradul I, II şi III”;

 • insigna „Crucea pentru merit de clasa I, II”;

 • insigna „Vulturul de aur”;

 • colaborator eminent;

 • medalia ”Pentru vitejie în situaţii excepţionale;

 • insigna „10, 15 şi 20 ani poliţia naţională;

 • ”Crucea „Pentru Merit”, clasa a II-a;

 • Titlul de Onoare al MAI – 2014;

 • Insigna MAI "Colaborator eminent" – 2010.

Starea civila

 • Căsătorit, un copil

Limbi Vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusă – fluent;

 • Engleza – pre-intermediar.


Baza legislativă și normativă

 • Ordinul nr. 272 din 20 august 2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției policiti în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne.


Funcții și atribuții

Direcția exercită următoarele funcții:

 • Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule, la nivel de MAI;

 • Asigurarea supravegherii implementării la nivelul ministerului, a ansamblului de metode și proceduri de formulare a documentelor de politici pe domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Evaluarea impactului documentelor de politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule și identificarea posibilelor modificări necesare pentru realizarea eficientă a documentelor de politici adoptate/aprobate;

 • Examinarea și expunerea asupra proiectelor de acte normative emise de către subdiviziunile de profil ale autorităților administrative și instituțiilor din subordine pentru asigurarea concordanței acestora cu politicile existente în domeniul vizat.

Direcția exercită următoarele atribuții:

 • Asigură desfășurarea activităților în conformitate cu programul de lucru stabilit, pentru realizarea atribuțiilor funcționale și sarcinilor trasate Direcției;

 • Asigură monitorizarea clasamentelor internaționale privind datele statistice și opinia publică în conformitate cu politicile în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule, precum și înaintează propuneri la îmbunătățirea indicatorilor de performanță;

 • Supraveghează nivelul de îndeplinire a obiectivelor de activitate, atribuțiilor profesionale și caracteristicile comportamentale în vederea aprecierii rezultatelor obținute în procesul de evaluare a performanțelor de serviciu și identificarea necesităților de dezvoltare profesională;

 • Asigură elaborarea și prezentarea conducerii ministerului, analize, studii, informații și propuneri pentru elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli, pe subiectele din sfera cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Examinează, în limita competențelor, demersurile autorităților publice și subdiviziunilor MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului și se expune asupra proiectelor de acte normative emise pentru asigurarea concordanței acestora cu politicile existente în domeniul vizat;

 • Înaintează propuneri pentru includerea acțiunilor în planurile de activitate ale MAI;

 • Organizează ședințe de informare, dezbateri și seminare cu factorii implicați în procesul de realizare a documentelor de politici pe domeniul de activitate;

 • Studiază experiențele avansate a altor state în domeniul de ramură și înaintează propuneri conducerii MAI în vederea aplicării acesteia în activitatea de serviciu;

 • Elaborează materiale instructiv-metodologice și întreprinde măsuri organizatorice pentru sporirea gradului de profesionalism și de extindere a experienței avansate pe problemele ce țin de domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Coordonează activitățile privind respectarea cerințelor față de structura și conținutul documentelor de politici publice, precum și față de etapele și modul de elaborare, analiză, monitorizare și raportare privind implementarea politicilor publice pe domeniul de profil;

 • Evaluează impactul și asigură implementarea posibilelor modificări necesare pentru realizarea eficientă a documentelor de politici adoptate/aprobate;

 • Asigură plenitudinea și integritatea documentelor păstrate în cadrul Direcției;

 • Exercită alte atribuții specifice Direcției în conformitate cu legislația în vigoare.


Responsabilități

 • Asigurarea elaborării și promovării eficiente a documentelor de politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă și bilanțurilor activității pe domeniul de competență conducerii MAI;

 • Asigurarea executării la timp și calitativ a atribuțiilor de serviciu, precum și realizarea sarcinilor planificate;

 • Asigurarea executării materialelor și corespondenței parvenite în adresa Direcției, conform obligațiilor de serviciu ale angajaților;

 • Asigurarea protecției și păstrarea informațiilor atribuite la secret de stat, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor;

 • Îndeplinirea altor funcții atribuite în competența sa, prin actele interne ale MAI sau/și prin indicațiile conducerii MAI.


Audienta

Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 0800-1700 cu excepţia orelor de masă între 1200-1300


Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1. IURȚUC Veaceslav Ion Șef Direcție (022) 255-638 veaceslav.iurtuc@mai.gov.md
         
2. Caraja Elena Ion Consultant principal (022) 255-342 elena.caraja@mai.gov.md