Mergi la conţinutul principal

 

gorgan.jpg

Șef Direcție

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Elena CARAJA

 • Data nasterii: 15 iunie 1989

 • Locul nașterii: r. Leova, s. Tigheci

 • Telefon: +373 (022) 255-307

 • E-mail: elena.caraja@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2007 – 2012 – Universitatea de Stat din Moldova, Licență în drept;

 • 2015 – 2017 – Universitatea Dunărea de Jos (România), Masterat în științe penale și criminalistică.

ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE ADIȚIONALE:

 • Iunie 2014 – Cursul de instruire continuă în domeniul managementului Operational;

 • Noiembrie 2020 – Seminar de dezvoltare profesională cu genericul „Managementul Serviciilor Publice”;

 • Noiembrie 2019 – Seminar de instruire cu genericul „Smart Government for Developing Countries”, China;

 • Septembrie 2017 – Seminar de instruire cu tematica „Police Leadership and Management Skills Training”, Turcia;

 • August 2017 – Training cu tematica "Activitatea de suport oferită asociației naționale a femeilor din sistemul afacerilor interne pentru consolidarea abilităților și promovarea imaginii acestora";

 • Iulie 2017 – Curs de instruire cu genericul "Analiza Impactului de Reglementare";

 • Noiembrie 2016 – Seminar de instruire cu genericul "Project Cycle Management Training", Turcia;

 • Octombrie 2016 – Sesiune de formare profesională în domeniul planificării bugetare";

 • Octombrie 2016 – Curs de dezvoltare profesională cu genericul "Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative"

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ:

 • Decembrie 2021 – prezent – Șef al Direcției politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a MAI;

 • Octombrie 2021 – Șef interimar al Direcției politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a MAI;

 • Noiembrie 2018 – Consultant principal al Direcției politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a MAI;

 • Decembrie 2017  – Ofiţer de investiigaţii al Direcţiei nr. 6 a Inspectoratului Naţional de Investigaţii al IGP al MAI;

 • Noiembrie 2017  – Specialist al Secţiei legislaţie şi management proiecte a Direcţiei legislaţie, coordonare şi gestionare date a Biroului Migraţie şi Azil al MAI;

 • Ianuarie 2017  – Consultant principal al Secţiei politici de ordine şi securitate publică a Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI;

 • Iulie 2015  – Consultant superior al Secţiei politici de administrare internă, dezvoltare şi integrare europeană a Direcţiei elaborare şi coordonare a politicilor a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI;

 • Mai 2014  – Consultant al Secţiei evaluare a politicilor a Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI;

 • Iunie 2013  – Inspector superior asupra executării hotărîrilor al Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI.

Starea civila

 • Căsătorită

Limbi Vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusă – fluent;

 • Engleza – fluent;

 • Italiana – fluent.


Baza legislativă și normativă

 • Ordinul MAI nr. 438 din 24.07.2019 „Privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției policiti în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a MAI aprobat prin Ordinul MAI nr. 272 din 20 august 2018"".


Funcții și atribuții

Direcția exercită următoarele funcții:

 • Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule, la nivel de MAI;

 • Asigurarea supravegherii implementării la nivelul ministerului, a ansamblului de metode și proceduri de formulare a documentelor de politici pe domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Evaluarea impactului documentelor de politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule și identificarea posibilelor modificări necesare pentru realizarea eficientă a documentelor de politici adoptate/aprobate;

 • Examinarea și expunerea asupra proiectelor de acte normative emise de către subdiviziunile de profil ale autorităților administrative și instituțiilor din subordine pentru asigurarea concordanței acestora cu politicile existente în domeniul vizat.

Direcția exercită următoarele atribuții:

 • Asigură desfășurarea activităților în conformitate cu programul de lucru stabilit, pentru realizarea atribuțiilor funcționale și sarcinilor trasate Direcției;

 • Asigură monitorizarea clasamentelor internaționale privind datele statistice și opinia publică în conformitate cu politicile în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule, precum și înaintează propuneri la îmbunătățirea indicatorilor de performanță;

 • Supraveghează nivelul de îndeplinire a obiectivelor de activitate, atribuțiilor profesionale și caracteristicile comportamentale în vederea aprecierii rezultatelor obținute în procesul de evaluare a performanțelor de serviciu și identificarea necesităților de dezvoltare profesională;

 • Asigură elaborarea și prezentarea conducerii ministerului, analize, studii, informații și propuneri pentru elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli, pe subiectele din sfera cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Examinează, în limita competențelor, demersurile autorităților publice și subdiviziunilor MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului și se expune asupra proiectelor de acte normative emise pentru asigurarea concordanței acestora cu politicile existente în domeniul vizat;

 • Înaintează propuneri pentru includerea acțiunilor în planurile de activitate ale MAI;

 • Organizează ședințe de informare, dezbateri și seminare cu factorii implicați în procesul de realizare a documentelor de politici pe domeniul de activitate;

 • Studiază experiențele avansate a altor state în domeniul de ramură și înaintează propuneri conducerii MAI în vederea aplicării acesteia în activitatea de serviciu;

 • Elaborează materiale instructiv-metodologice și întreprinde măsuri organizatorice pentru sporirea gradului de profesionalism și de extindere a experienței avansate pe problemele ce țin de domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Coordonează activitățile privind respectarea cerințelor față de structura și conținutul documentelor de politici publice, precum și față de etapele și modul de elaborare, analiză, monitorizare și raportare privind implementarea politicilor publice pe domeniul de profil;

 • Evaluează impactul și asigură implementarea posibilelor modificări necesare pentru realizarea eficientă a documentelor de politici adoptate/aprobate;

 • Asigură plenitudinea și integritatea documentelor păstrate în cadrul Direcției;

 • Exercită alte atribuții specifice Direcției în conformitate cu legislația în vigoare.


Responsabilități

 • Asigurarea elaborării și promovării eficiente a documentelor de politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă și bilanțurilor activității pe domeniul de competență conducerii MAI;

 • Asigurarea executării la timp și calitativ a atribuțiilor de serviciu, precum și realizarea sarcinilor planificate;

 • Asigurarea executării materialelor și corespondenței parvenite în adresa Direcției, conform obligațiilor de serviciu ale angajaților;

 • Asigurarea protecției și păstrarea informațiilor atribuite la secret de stat, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor;

 • Îndeplinirea altor funcții atribuite în competența sa, prin actele interne ale MAI sau/și prin indicațiile conducerii MAI.


Audienta

Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 0800-1700 cu excepţia orelor de masă între 1200-1300


Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1. Caraja Elena Ion Șef Direcție (022) 255-307 elena.caraja@mai.gov.md
         
2. Stavinschi-Heiu Ina Consultant principal (022) 255-639 ina.stavinschi@mai.gov.md
         
3. Ruslan Mazur Consultant principal (022) 255-637 ruslan.mazur@mai.gov.md