Mergi la conţinutul principal

 

IMG_9980.JPG

Șeful Direcției cooperare internațională

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Petru ȚURCAN

 • Data nasterii: 3 ianuarie 1982

 • Locul nașterii: mun. Chișinău

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-165

 • E-mail: petru.turcan@mai.gov.md

Educație și formare:

 • Octombrie 2020 - mai 2021 – Master de studii avansate în securitate internaționațională și europeană (MAS), Global Studies Institute, University of geneva, Switzerland;

 • 1999 - 2004 – Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale, Chișinău (Republica Moldova), studii superioare, licențiat în relații internaționale;

 • 1989 - 1999 – Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, Chișinău (Republica Moldova);

 • 1992 - 1997 – Școala de arte „Valeriu Poleakov”, diplomă în arta teatrală.

Activități de instruire adiționale:

 • Octombrie 2020 - mai 2021 – Leadership in internațional security course (LISC), Geneva Centre for Security Policy (2019 - 2020);

 • 10 octombrie - 17 noiembrie 2017 – Professional Fellows Program (PFP), SUA;

 • 14 - 20 mai 2017 – Washington D.C. SUA, Vizita de studiu de nivel înalt;

 • 19 - 26 ianuarie 2017 – Chișinău, Trainingul privind managementul proiectelor, PMI Romania chapter;

 • 4 - 15 iulie 2016 – Varșovia, Polonia, Academia de vară Euro-atlantică (WEASA);

 • Septembrie 2015 – Chișinău, Seminarul privind comunicarea strategică pentru lideri, M&C SAATCHI, și NATO StratCom Centre of Excellence;

 • 26 - 30 octombrie 2015 – Kiev, Ucraina, Cursul de orientare în domeniul PSAC;

 • 15 februarie - 17 martie 2015 – Berlin, RFG, Academia pentru buna guvernare și împuternicire pentru Europa (AGREE), Academia Europeană din Berlin;

 • 3 - 7 noiembrie 2014 – Varșovia, Polonia, Training privind integrarea în UE în cadrul Academiei de Administrare Publică a Parteneriatului Estic;

 • 7 - 8 decembrie 2011 – Bruxelles, Belgia, Instruire pe marginea parteneriatului privind sistemul de management și schimb real de informații (e-Prime);

 • Octombrie 2007 – Chișinău, SBC School of Business Communications.

Experiența profesională:

 • noiembrie 2017 – prezent: Șef al Direcției cooperare internațională, Ministerul Afacerilor Interne;

 • mai 2013 – noiembrie 2017: Șef adjunct al Direcției generale relații internaționale și integrare europeană, MAI;

 • ianuarie 2010 – mai 2013: Specialist principal al Secției integrare europeană a Direcției cooperare internațională și integrare europeană, MAI;

 • ianuarie 2009 – ianuarie 2010: Specialist principal al Secției protocol a Direcției relații internaționale și integrare europeană, MAI;

 • februarie 2008 – octombrie 2008: Asistent vînzări, M. H. Alshaya Co., Dubai (Emiratele Arabe Unite);

 • septembrie 2005 – ianuarie 2008: Reprezentant serviciul clientelă, Sun Communications SRL.

Distincţii:

 • Diploma de clasa I a Parlamentului pentru coordonarea instituțională a activităților internaționale ale tuturor structurilor subordonate ale MAI – 2018;

 • Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul II pentru implicarea în liberalizarea regimului de vize cu UE și negocierea Acordului de Asociere – 2014;

 • Crucea „Pentru Merit”, clasa a II-a;

 • Titlul de Onoare al MAI 2014;

 • Insigna MAI "Colaborator eminent" 2010.

Starea civila

 • Căsătorit, 2 copii.

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;
 • Rusa – fluent;
 • Engleza – fluent.

Componența

Nr. d/o Numele, Prenumele Funcția
     
1. Petru ŢURCAN Șef al Direcției
     
2.  Dumitru CHISNENCO Ofiţer de legătură (la EUROPOL)
     
3.  Anatolie DĂNILĂ Ofiţer de legătură (la SELEC)
     
4. Evghenii BALÎCA  Ofiţer de legătură ( la BCCCO al CSI)
     
5. Gabriela CRISTEA Ofiţer de legătură/punct focalde contact al DCI
     
6. Vladislav GHENA Consultant principal
     
7. Nelea TACIC Consultant principal
     
8. Ina SAVCIUC Consultant principal

Baza legislativă și normativă

 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

 • Legea nr. 288 din 16.12.2016 „Privind funcţionarul public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

 • Hotărârea Guvernului nr. 693 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Hotărârea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 privind aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale;

 • Hotărârea Guvernului nr. 693 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;

 • Hotărârea Guvernului nr. 101 din 30.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine;

 • Hotărârea Guvernului nr. 526 din 03.07.2014 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1257 din 16.11.2016 cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar pentru reforma poliţiei în Republica Moldova pentru anii 2017-2020;

 • Ordinul MAI nr. 84 din 12.03.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei cooperare internaţională”;

 • Ordinul nr. 401 din 19.12.2016 „Cu privire la punerea în aplicare a Indicatorului documentelor şi a termenilor de păstrare a acestora pentru Aparatul central, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI”.


Sarcini și atribuții

Direcţia are misiunea de a asigura planificarea, elaborarea unitară a documentelor de politici şi a obiectivelor specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene, relaţiilor şi cooperării internaţionale şi reprezentării externe, inclusiv participării la misiuni şi operaţii internaţionale.

Sarcini şi atribuţii:

 • participă, în comun cu structurile de specialitate ale MAI, la pregătirea documentaţiei pentru comisiile guvernamentale, parlamentare şi comitete/subcomitete UE, privind gradul de implementare a planurilor sectoriale în domeniul implementării Acordului de Asociere, Agendei de Asociere şi altor angajamente în raport cu UE;

 • asigură pregătirea documentaţiei necesare participării conducerii MAI în cadrul reuniunilor, comisiilor şi forurilor naţionale şi internaţionale;

 • elaborează, promovează şi asigură supravegherea implementării documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul de competenţă şi perfectează seturile de materiale privind încheierea, aplicarea şi încetarea tratatelor internaţionale;

 • asigură asistenţa de specialitate pentru toate subdiviziunile MAI şi ţine evidenţa activităţilor desfăşurate pe filiera cooperării internaţionale;

 • asigură organizarea activităţii de reprezentare externă şi cooperare internaţională desfăşurată de către ofiţerii de legătură ai MAI;

 • fundamentează viziunea strategică şi poziţia MAI pe dimensiunea cooperării internaţionale;

 • reprezintă punctul unic de contact din partea MAI pentru comunicarea cu MAEIE şi instituţiile UE în domeniul integrării europene;

 • participă la activităţile în cadrul platformelor şi iniţiativelor Parteneriatului Estic, Parteneriatului de Mobilitate, Politicii de Securitate şi Apărarea Comună, comitetelor şi subcomitetelor UE, altor evenimente de relevanţă strategică;

 • este depozitarul instrumentelor juridice internaţionale care nu cad sub incidenţa tratatelor internaţionale;

 • păstrează, în original, notele informative ale angajaţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, elaborate în urma participării acestora în deplasări în interes de serviciu;

 • coordonează, organizează, perfectează şi asigură deplasările în interes de serviciu a conducerii şi personalului MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI peste hotarele ţării;

 • asigură evidenţa întrevederilor organizate între conducerea MAI şi reprezentanţii delegaţiilor străine, organizaţiilor internnaţionale şi partenerilor de dezvoltare, inclusiv a deplasărilor personalului MAI peste hotarele ţării;

 • coordonează activitatea ofiţerilor de legătură ai MAI şi participarea angajaţilor MAI la misiuni şi operaţii internaţionale prin punctul focal de contact;

 • înaintează în adresa MAEIE propuneri argumentate de extindere a reţelei ofiţerilor de legătură ai MAI care vor fi, în prealabil, consultate cu partenerii de cooperare din ţările unde se intenţionează detaşarea acestora;

 • avizează şi asigură controlul acţiunilor şi activităţilor întreprinse de structurile MAI în domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării europene, precum şi asigură evaluarea impactului implementării acestora;

 • exercită şi alte atribuţii specifice Direcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 


Responsabilități

 • respectarea legislaţiei aferente cooperării internaţionale şi a altor acte normative ce reglementează domeniile de activitate;

 • informarea conducerii MAI despre încălcările prevederilor legislaţiei aferente cooperării internaţionale, a altor acte normative ce

 • reglementează domeniile de activitate în proiectele elaborate de autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI;

 • consultarea şi informarea conducerii MAI despre modul de reprezentare a poziţiei şi intereselor MAI, iar după caz, a intereselor Republicii Moldova pe domeniul afacerilor interne;

 • informarea periodică a conducerii MAI şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI despre cursul de dezvoltare a vectorului de integrare europeană şi domeniului cooperării internaţionale, precum şi alte priorităţi de politică externă în domeniul afacerilor interne.


Audienta

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00 sau fiecare zi de miercuri, 9:00 – 12:00.


Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele Funcția Contacte e-mail
         
1. Petru ŢURCAN Șef al Direcției 022-255-165 petru.turcan@mai.gov.md
         
2. Dumitru CHISNENCO  Ofiţer de legătură (la EUROPOL)    
         
 3.  Anatolie DĂNILĂ  Ofițer de legătură (la SELEC)     
         
4. Evghenii BALÎCA Ofițer de legătură (la BCCCO al CSI)    
         
5. Gabriela CRISTEA Ofițer de legătură/punct focal de contact al DCI 022-255-325 gabriela.cristea@mai.gov.md
         
6. Vladislav GHENA  Consultant principal 022-255-828 vladislav.ghena@mai.gov.md
         
7. Nelea TACIC  Consultant principal 022-255-366 nelea.tacic@mai.gov.md
         
8. Cancelaria    022-255-366 dciie@mai.gov.md
         
9.  Ina SAVCIUC   Consultant principal  022-255-406 ina.savciuc@mai.gov.md