Mergi la conţinutul principal

Discuții privind perspectivele de cooperare internațională

 

În cadrul vizitei de lucru la Geneva, Ministrul Afacerilor Interne Ana Revenco a avut o discuție bilaterală cu Afshan Khan, Directorul Regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală.


Subiectele puse în discuție au vizat perspectivele de cooperare pe marginea dezvoltării infrastructurii de prevenire și protecție a copiilor aflați în situații de risc.


În acest context, a fost subliniat rolul MAI în interacțiunea cu copii și a fost reiterată oportunitatea unui parteneriat privind dezvoltarea capacităților sectorului de protecție a copiilor din perspectiva activității Poliției. 


O atenție sporită a fost acordată protecției copiilor din familiile social-vulnerabile, fenomenului delicvenței juvenile și dezvoltării serviciilor prietenoase în procesul audierilor. La fel, s-a discutat despre potențialul de lansare a programelor comune pentru instituțiile din domeniul protecției copilului.


Totodată, a fost subliniată necesitatea capacitării subdiviziunilor MAI pe filiera protecției copilului prin crearea mecanismelor necesare de management al datelor, suport în implementarea cadrului juridic internațional relevant, îmbunătățirea procedurilor, mecanismelor și instrumentelor de interacțiune cu copiii, modalitatea de instruire cu particularități specifice de lucru cu copiii și specializarea polițiștilor ce investighează cazurile de abuz asupra copiilor.


De asemenea, în dialogul purtat cu Dmitry Mariyasin, Secretar Executiv Adjunct al Comisiei Economice a ONU pentru Europa (UNECE), au fost apreciate misiunile internaționale la care au participat angajații IGSU.


La fel, au fost puse în discuții prioritățile în domeniul siguranței rutiere, precum și a fost manifestat interesul față de identificarea soluțiilor în efectuarea unor expertize privind elaborarea ulterioară a proiectelor și programelor dedicate domeniului menționat. Un alt subiect a fost consolidarea capacităților MAI de prevenire, pregătire și răspuns la dezastre . 


Atât în ședința cu reprezentantul UNICEF, cât și în cadrul celorlalte întrevederi de rang înalt, a fost subliniată importanța elaborării și punerii în aplicare a unui Program de Dezvoltare Strategică al MAI, activitate inițiată de conducerea instituției în luna septembrie a anului curent, documentul strategic va sta la baza viitoarelor proiecte și programe implementate cu suportul partenerilor internaționali.