Mergi la conţinutul principal
 • Clear
 

 

Card image cap

Șef al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Ion MĂMĂLIGĂ

 • Data nașterii: 11 septembrie 1985

 • Locul nașterii: orașul Ungheni

 • Naționalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 

 • E-mail: ion.mamaliga@mai.gov.md

Educație și formare:

 •  

 •  

Experiență profesională:

 • februarie 2020 – prezent: Șef al Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI;

 • 2004 – 2020: Ofițer de informații și securitate;

 •  

Grad special

 • Locotenent-colonel al SIS

Starea civila

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – fluent;

 • Engleza – nivel de comunicare.


Structura

organigrama SPIA

Misiunea

Serviciul are misiunea de a asigura securitatea internă a sistemului administrativ al MAI, protecția informațiilor atribuite la secretul de stat și a personalului acestuia care dispune de dreptul de acces la secret de stat împotriva amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor susceptibile să pericliteze siguranța sistemului afacerilor interne, de a preveni şi combate manifestările de corupție și conflictele de interes în care ar putea fi implicat personalul MAI, precum și de a exercita supravegherea și controlul respectării legislației şi disciplinei de serviciu în cadrul sistemului administrativ al MAI.


Atribuțiile

 • desfăşoară măsuri specifice pentru identificarea, prevenirea şi contracararea ameninţărilor, vulnerabilităţilor și riscurilor susceptibile să compromită securitatea, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională a sistemului administrativ al MAI, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • efectuează analiza şi evaluarea ameninţărilor, vulnerabilităţilor și riscurilor susceptibile să compromită siguranţa sistemului administrativ al MAI;

 • propune ministrului afacerilor interne soluţii de înlăturare a lacunelor, ameninţărilor, vulnerabilităţilor și riscurilor, depistate în activitatea sistemului administrativ al MAI;

 • desfăşoară măsuri de preîntâmpinare a accesului neîntemeiat la informaţiile atribuite la secret de stat, de descoperire şi lichidare a surselor de divulgare a acestora în procesul de activitate a sistemului administrativ al MAI;

 • exercită supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, asigurării protecţiei informaţiilor atribuite la secret de stat în cadrul sistemului administrativ al MAI;

 • înfăptuiește controlul echipamentului tehnic și software-lor achiziționate pentru sistemul administrativ al MAI, destinate stocării, procesării și transmiterii informațiilor atribuite la secret de stat;

 • efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei, conform legislaţiei;

 • desfășoară activitatea de urmărire penală sub conducerea procurorului, în conformitate cu prevederile legale;

 • colaborează și acordă sprijinul necesar organelor Procuraturii şi celor de urmărire penală în cadrul procesului penal;

 • colaborează cu autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale, persoane juridice și fizice, pentru asigurarea unui schimb operativ de date și informații, pentru prevenirea și combaterea manifestărilor de corupție în rândul personalului MAI, precum și pentru îndeplinirea celorlalte atribuții din competență, pe baza prevederilor legale și a acordurilor încheiate, după caz;

 • desfăşoară activităţi de colectare, stocare, procesare şi analiză a informaţiilor;

 • realizează activităţi de prevenire, investigare, descoperire şi curmare a ilegalităţilor comise de către personalul MAI, în limitele competenţei, conform legislaţiei;

 • asigură reacţionarea promptă la sesizările, comunicările şi alte informaţii despre ilegalităţile comise de către personalul MAI;

 • asigură, în limitele competenţei, combaterea manifestărilor de corupție și conflictelor de interes în care ar putea fi implicat personalul MAI;

 • coordonează, sprijină, îndrumă și desfășoară activități de prevenire și combatere a manifestărilor de corupție la nivelul sistemului administrativ al MAI, precum și controlează și evaluează realizarea acestora;

 • organizează şi efectuează monitorizarea stilului de viaţă, în condiţiile legislaţiei;

 • elaborează studii, analize şi prognoze referitoare la evoluţia manifestărilor de corupție în cadrul sistemului administrativ al MAI şi înaintează ministrului propuneri de soluţionare a problemelor identificate;

 • identifică şi evaluează riscurile instituţionale de corupţie;

 • examinează şi coordonează proiectele actelor administrative înaintate spre semnare conducerii MAI cu privire la evoluția în carieră și acordarea gradelor speciale/militare, în vederea neadmiterii influenţelor necorespunzătoare, conflictelor de interes și asigurării respectării legislaţiei;

 • elaborează și înaintează propuneri de acte normative care reglementează procesele și procedurile aferente asigurării respectării regimului secret în cadrul sistemului administrativ al MAI precum și pe alte domenii de activitate;

 • realizează măsuri de prevenire şi curmare a angajării în cadrul sistemului administrativ al MAI a persoanelor care ar periclita securitatea instituţională;

 • înfăptuieşte controlul special al candidaţilor la angajare şi promovare în funcţiile publice cu statut special, în limita competenței;

 • examinează petiţii, alte informaţii şi efectuează anchete de serviciu în privința personalului MAI, conform competenţei;

 • analizează starea legalităţii şi disciplinei în cadrul sistemului administrativ al MAI şi propune soluţii de redresare a situaţiei la compartimentul dat;

 • coordonează, supraveghează și controlează activitatea subdiviziunilor din cadrul structurilor organizaționale din sfera de competență a MAI, responsabile de protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat, asigurarea respectării disciplinei de serviciu și implementării politicilor anticorupție;

 • participă şi acordă asistenţă la elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul de activitate al Serviciului;

 • monitorizează şi înaintează propuneri de implementare a documentelor de politici naţionale şi sectoriale în domeniul securității interne, prevenirii şi combaterii corupţiei;

 • asigură asistenţa metodologică pe segmentul de competenţă al Serviciului;

 • asigură transparenţa în procesul decizional, facilitarea accesului societăţii, surselor mass-media şi cetăţenilor la informaţia privind domeniul de activitate a Serviciului;

 • elaborează, contractează, implementează şi monitorizează proiecte cu finanţare externă, pe domeniul de competență;

 • deţine şi folosește dispozitive, mijloace şi sisteme tehnice speciale pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor, în limitele competenței Serviciului, conform legii;

 • exercită lucrări de secretariat şi arhivă, în conformitate cu prevederile legislaţiei;

 • exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.

Deschide totulInchide totul


Baza legislativă și normativă

 
Cadrul normativ al activității Serviciului protecție internă și anticorupție
 
Cadrul normativ în domeniul anticorupției
 
Cadrul normativ în domeniul securității statului și secretului de stat
 
Lista convențiilor internaționale privind drepturile omului

 


Heraldica

DECIZIE Nr. 522 din 23.11.2016 cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.

 

 • Stema Serviciului protecţie internă şi anticorupţie

STEMA

 • Drapelul Serviciului protecţie internă şi anticorupţie

DRAPEL

 
 • Imnul Serviciului protecţie internă şi anticorupţie 

 • media


Audiența

În zilele de Marți și Joi ale săptămânii, între orele 14:00 - 17:00.


Contacte

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 75;

tel. 0-22-25-53-55, fax: 0-22-25-54-91

linia telefonica specializata anticorupție a MAI: 1520

email: spia@mai.gov.md

SPIA pe facebook twitter youtube