Mergi la conţinutul principal
 
viscun

Șef al Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Vladimir VISCUN

 • Data nașterii: 30 ianuarie 1978

 • Locul nașterii: mun. Chișinău

 • Naționalitate: Republica Moldova

 • E-mail: vladimir.viscun@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 07.09.1995 – 05.05.2000: Studii superioare, Academia de poliţie „Ştefan cel Mare” Facultatea drept, Licenţiat în drept;

 • 17 – 21 septembrie 2018: Curs de instruire, Institutul CEELI, or. Praga, R.Cehia  ,,Cercetarea și urmărirea corupției oficialilor”;

 • 05 – 07 iunie 2018: Atelier de lucru - Privind sistemul anti-spălare bani și punerea în aplicare a standardelor UE, organizat de TAEX în cooperare cu Biroul de prevenire și combatere a spălării banilor;

 • 18 – 19 octombrie 2016: Atelier de lucru, curs de instruire ,,Metode și tehnici speciale de investigații a cazurilor de corupție utilizate de autoritățile din Lituania”;

 • 05 – 10 iunie 2016: Vizită de studii or. Madrid, Regatul Spaniei ,,Fortificarea răspunsului justiției penale la traficul de persoane, garantarea asistenței juridice victimelor și potențialelor victime;

 • 12 – 13 aprilie 2016: Curs de instruire ”Business English Course”, Level 1-Beginner;

 • 16 – 18 noiembrie 2015: Curs de instruire ,,Evaluarea riscurilor la nivel național, vulnerabilitatea națională” organizat de către World Bank Group;

  Ianuarie – martie 2014: Curs de instruire ,,Urmărirea bunurilor ilicite în cadrul investigațiilor financiare paralele” organizat de către OIM;

 • 28 noiembrie – 02 decembrie 2011: Curs de instruire ”International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP)” organizat de către Departamentul Justiției a Statelor Unite ale Americii;

 • 29 noiembrie – 03 decembrie 2010: Curs de instruire”Task Force Development to Combat Human Trafficking Program”, organizat de către Department of Homeland Security,Federal Low Enforcement Training center Statelor Unite ale Americii;

 • 25 – 29 februarie 2008: Curs de instruire ”Tehnicile de Investigare pro-activă, în cazuri de trafic de persoane, Practica Naţională şi Internaţională”, organizat de către Misiunea OSCE din Moldova.

Experiență profesională:

 • 26.06.2017 – 31.12.2019: Procuratura Anticorupție, șef de secție, ofițer de investigație detașat;

 • 15.08.2014 – 26.06.2017: Centrul pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) al Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliţiei, Șef al secției investigare nr.1 a CCTP;

 • 05.03.2013 – 15.08.2014: Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Inspectoratului General al Poliţiei, Şef al Secţiei investigații cazuri excepționale;

 • 05.09.2008 – 05.03.2013: Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Ministerului Afacerilor Interne Ofiţer principal (șef adjunct) al secției investigații;

 • 03.02.2006 – 05.09.2008: Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Ministerului Afacerilor Interne (CU STATUT DE DIRECŢIE) Inspector superior al Secției operaționale nr.2;

 • 30.06.2005 – 03.02.2006: CPS Botanica, mun. Chișinău, Inspector superior a secției poliției criminale;

 • 11.06.2004 – 30.06.2005: Departamentul Serviciilor Operative al MAI,Inspector al secției nr.2 a Direcției de combatere a crimei organizate a Direcției Generale de combatere a crimei organizate;

 • 08.07.2003 – 11.06.2004: CPR Ungheni, Ofițer de urmărire penală al Secției urmărire penală;

 • 03.10.2002 – 08.07.2003: IPJ Ungheni, Inspector al grupei mobil-operative nr.3 a Biroului delicte transfrontaliere și informaționale;

 • 26.05.200 – 03.10.2002: Departamentul pentru combaterea crimei organizate și corupției, Inspector al Secției de combatere a crimei organizate și corupției județul Ungheni.

Grad special

 • Comisar-șef

Starea civila

 • Căsătorit, doi copii

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusă – avansat;

 • Engleza – nivel de comunicare.


Structura

organigrama SPIA

Misiunea

Serviciul are misiunea de a asigura securitatea internă a sistemului administrativ al MAI, protecția informațiilor atribuite la secretul de stat și a personalului acestuia care dispune de dreptul de acces la secret de stat împotriva amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor susceptibile să pericliteze siguranța sistemului afacerilor interne, de a preveni şi combate manifestările de corupție și conflictele de interes în care ar putea fi implicat personalul MAI, precum și de a exercita supravegherea și controlul respectării legislației şi disciplinei de serviciu în cadrul sistemului administrativ al MAI.


Atribuțiile

 • desfăşoară măsuri specifice pentru identificarea, prevenirea şi contracararea ameninţărilor, vulnerabilităţilor și riscurilor susceptibile să compromită securitatea, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională a sistemului administrativ al MAI, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • efectuează analiza şi evaluarea ameninţărilor, vulnerabilităţilor și riscurilor susceptibile să compromită siguranţa sistemului administrativ al MAI;

 • propune ministrului afacerilor interne soluţii de înlăturare a lacunelor, ameninţărilor, vulnerabilităţilor și riscurilor, depistate în activitatea sistemului administrativ al MAI;

 • desfăşoară măsuri de preîntâmpinare a accesului neîntemeiat la informaţiile atribuite la secret de stat, de descoperire şi lichidare a surselor de divulgare a acestora în procesul de activitate a sistemului administrativ al MAI;

 • exercită supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, asigurării protecţiei informaţiilor atribuite la secret de stat în cadrul sistemului administrativ al MAI;

 • înfăptuiește controlul echipamentului tehnic și software-lor achiziționate pentru sistemul administrativ al MAI, destinate stocării, procesării și transmiterii informațiilor atribuite la secret de stat;

 • efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei, conform legislaţiei;

 • desfășoară activitatea de urmărire penală sub conducerea procurorului, în conformitate cu prevederile legale;

 • colaborează și acordă sprijinul necesar organelor Procuraturii şi celor de urmărire penală în cadrul procesului penal;

 • colaborează cu autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale, persoane juridice și fizice, pentru asigurarea unui schimb operativ de date și informații, pentru prevenirea și combaterea manifestărilor de corupție în rândul personalului MAI, precum și pentru îndeplinirea celorlalte atribuții din competență, pe baza prevederilor legale și a acordurilor încheiate, după caz;

 • desfăşoară activităţi de colectare, stocare, procesare şi analiză a informaţiilor;

 • realizează activităţi de prevenire, investigare, descoperire şi curmare a ilegalităţilor comise de către personalul MAI, în limitele competenţei, conform legislaţiei;

 • asigură reacţionarea promptă la sesizările, comunicările şi alte informaţii despre ilegalităţile comise de către personalul MAI;

 • asigură, în limitele competenţei, combaterea manifestărilor de corupție și conflictelor de interes în care ar putea fi implicat personalul MAI;

 • coordonează, sprijină, îndrumă și desfășoară activități de prevenire și combatere a manifestărilor de corupție la nivelul sistemului administrativ al MAI, precum și controlează și evaluează realizarea acestora;

 • organizează şi efectuează monitorizarea stilului de viaţă, în condiţiile legislaţiei;

 • elaborează studii, analize şi prognoze referitoare la evoluţia manifestărilor de corupție în cadrul sistemului administrativ al MAI şi înaintează ministrului propuneri de soluţionare a problemelor identificate;

 • identifică şi evaluează riscurile instituţionale de corupţie;

 • examinează şi coordonează proiectele actelor administrative înaintate spre semnare conducerii MAI cu privire la evoluția în carieră și acordarea gradelor speciale/militare, în vederea neadmiterii influenţelor necorespunzătoare, conflictelor de interes și asigurării respectării legislaţiei;

 • elaborează și înaintează propuneri de acte normative care reglementează procesele și procedurile aferente asigurării respectării regimului secret în cadrul sistemului administrativ al MAI precum și pe alte domenii de activitate;

 • realizează măsuri de prevenire şi curmare a angajării în cadrul sistemului administrativ al MAI a persoanelor care ar periclita securitatea instituţională;

 • înfăptuieşte controlul special al candidaţilor la angajare şi promovare în funcţiile publice cu statut special, în limita competenței;

 • examinează petiţii, alte informaţii şi efectuează anchete de serviciu în privința personalului MAI, conform competenţei;

 • analizează starea legalităţii şi disciplinei în cadrul sistemului administrativ al MAI şi propune soluţii de redresare a situaţiei la compartimentul dat;

 • coordonează, supraveghează și controlează activitatea subdiviziunilor din cadrul structurilor organizaționale din sfera de competență a MAI, responsabile de protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat, asigurarea respectării disciplinei de serviciu și implementării politicilor anticorupție;

 • participă şi acordă asistenţă la elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul de activitate al Serviciului;

 • monitorizează şi înaintează propuneri de implementare a documentelor de politici naţionale şi sectoriale în domeniul securității interne, prevenirii şi combaterii corupţiei;

 • asigură asistenţa metodologică pe segmentul de competenţă al Serviciului;

 • asigură transparenţa în procesul decizional, facilitarea accesului societăţii, surselor mass-media şi cetăţenilor la informaţia privind domeniul de activitate a Serviciului;

 • elaborează, contractează, implementează şi monitorizează proiecte cu finanţare externă, pe domeniul de competență;

 • deţine şi folosește dispozitive, mijloace şi sisteme tehnice speciale pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor, în limitele competenței Serviciului, conform legii;

 • exercită lucrări de secretariat şi arhivă, în conformitate cu prevederile legislaţiei;

 • exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.

Deschide totulInchide totul


Baza legislativă și normativă

 
Cadrul normativ al activității Serviciului protecție internă și anticorupție
 
Cadrul normativ în domeniul anticorupției
 
Cadrul normativ în domeniul securității statului și secretului de stat
 
Lista convențiilor internaționale privind drepturile omului

 


Heraldica

DECIZIE Nr. 522 din 23.11.2016 cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova.

 

 • Stema Serviciului protecţie internă şi anticorupţie

STEMA

 • Drapelul Serviciului protecţie internă şi anticorupţie

DRAPEL

 
 • Imnul Serviciului protecţie internă şi anticorupţie 

 • media


Audiența

În zilele de Marți și Joi ale săptămânii, între orele 14:00 - 17:00.


Contacte

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 75;

tel. 0-22-25-53-55, fax: 0-22-25-54-91

linia telefonica specializata anticorupție a MAI: 1520

email: spia@mai.gov.md

SPIA pe facebook twitter youtube