Mergi la conţinutul principal

 

 

Președinte:  
 Eleonora SCORŢENSCHI  șef al Direcției management instituţional al MAI
 Vicepreşedinte:  
 Sergiu ȚURCAN  șef al Secției financiar-administrative a DMI a MAI 
Membri:  
Eugen ȘEVCIUC  șed-adjunct al Serviciului protecție internă și anticorupție a MAI
 Uliana BĂDĂRĂU   Șef al Secţiei juridice a DMI a MAI
 Larisa MALCOCI   consultant principal al Secţiei financiar-administrative a DMI a MAI
 Rodica GRIȘCA   ofițer principal al Secției patrimoniu și dotări al DMI a MAI a MAI   
Secretar:  
 Igor VIERU  consultant principal al Secției patrimoniu și dotări al DMI a MAI a MAI   
Membrii supleanți:  
 Sergiu MOSCALENCO  șef al Direcției managment operațional al SPIA   
 Dorina COZARI  consultant principal al Secţiei juridice a DMI a MAI  
 Lilia ȚÎMBALARI  ofițer principal al Secției patrimoniu și dotări al DMI a MAI a MAI   

 

ORDINUL MAI nr.206 din 10.05.2022 cu privire la instituirea Grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice

 Dispoziţia nr.9/1137 din 16.11.2017

 Dispoziţia nr.9/1209 din 13.12.2017

Dispoziţia nr. 44/65 din 30.01.2018

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

 

2018
2017
2014
2013
2012
  
 
  
2015
  • Solicitări de achizții pentru anul 2015
2014
  • Solicitări de achizții pentru anul 2014

 

  
2022
 
 
Dări de seamă trimestriale
 
Dări de seamă simestriale
 
Dări de seamă anuale
2021
 
 
Dări de seamă trimestriale
 
Dări de seamă simestriale
 
Dări de seamă anuale
2020
 
 
Dări de seamă trimestriale
 
Dări de seamă simestriale
 
Dări de seamă anuale

 

2019
 
 
Dări de seamă trimestriale
 
Dări de seamă simestriale
 
Dări de seamă anuale

 

2018
 
Dări de seamă simestriale
 
Dări de seamă anuale

 

2017
  • Dări de seamă trimestriale
  •  
  • Dări de seamă simestriale
  •  
  • Dări de seamă anuale

 

  
2022
 
 
  Rapoarte
2021
 
 
  Rapoarte
 
Arhiva procedurilor de achiziţii - anul 2022

Anunț de inițiere nr.23/22 din 16.08.2022 cu pivire la achiziționarea Echipamentului medical.

 

Anunț de inițiere nr.22/22 din 16.08.2022 cu pivire la achiziționarea Instalaților fotovoltaice de tip on-grid.

 

Anunț de inițiere nr.24/22 din 16.08.2022 cu pivire la achiziționarea Lucrărilor de instalare, conectare și dare în exploatare a sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu.

 

Anunț cu privire la desfășurarea COP privind achiziționarea uniformei (pulovere, tricouri) pentru  efectivul Î.S. „Servicii Pază” a MAI.

 

Anunț cu privire la desfășurarea COP (REPETAT) privind achiziționarea încălțămintei pentru  efectivul Î.S. „Servicii Pază” a MAI.

 

ANULAT Anunț cu privire la desfășurarea COP privind achiziționarea încălțămintei pentru uniformă.

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la Licitația deschisă privind achiziționartea Echipamentului (uniformă), pentru efectivul  Î.S „Servicii Pază” a MAI.

 

Anunț de intenție nr.16/22 din 17.06.2022 cu privire la achiziționarea Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor Spitalului SM al MAI.

 

ANULAT INVITAŢIA DE PARTICIPARE privind achiziționarea ECHIPAMENTULUI (vestimentație și încălțăminte pentru efectivul întreprinderii pentru anul 2022) pentru necesitățile Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a MAI prin procedura de achiziție LICITAȚIE DESCHISĂ.

 

INVITAŢIA DE PARTICIPARE privind achiziţionarea COMBUSTIBILULUI PENTRU AUTOMOBILE DE SERVICIU ale Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a MAI prin procedura de achiziţie LICITAȚIE DESCHISĂ.

 

INVITAŢIA DE PARTICIPARE privind achiziţionarea SERVICIILOR DE REPARAȚIE AUTO A AUTOMOBILELOR DE SERVICIU ale Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a MAI pentru anul 2022

Arhiva procedurilor de achiziţii - anul 2021

INVITAŢIA DE PARTICIPARE privind achiziţionarea AUTOMOBILELOR pentru Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a MAI prin procedura de achiziţie LICITAȚIE DESCHISĂ.

ANUNȚ cu privire la desfășurarea COP privind achiziționarea lucrărilor de reparație în DRO mun.Chișinău din str.Vadul lui Vodă, 100 A (Anexă Caietul de Sarcini)..

ANUNȚ cu privire la desfășurarea COP privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului sediului și sălii sportive la Direcția Reacționare Operativă Chișinău, situate în mun. Chișinău, str. Vadului lui Vodă, 100A.

ANUNȚ cu privire la desfășurarea licitației privind achiziționarea echipamentului tehnic pentru necesitățile Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI.

Arhiva procedurilor de achiziţii - anul 2020

ANUNȚ cu privire la desfășurarea licitației privind achiziționarea automobilelor pentru necesitățile Întreprinderii de Stat Servicii Pază a MAI.

ANUNȚ cu privire la desfășurarea licitației privind achiziționarea combustibilului pentru automobilele de serviciu pentru anul 2021.

ANUNȚ cu privire la desfășurarea licitației privind achiziționarea echipamentului de serviciu pentru anul 2021.

Arhiva procedurilor de achiziţii - anul 2019

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea lucrărilor de construcție a Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al MAI.


COMUNICAT INFORMATIV

Arhiva procedurilor de achiziţii - anul 2018
Obiectul de achiziție Termen de depunere a ofertelor Anunțul de achiziții publice Oferte
Achiziționarea serviciilor de conducători auto       26.06.2018         1400 Anunțuri privind inițierea procedurii de achiziții 60100000-9
Servicii de alimentaţie a copiilor, care se vor odihni în Centrul de reabilitare şi recreare al MAI din or. Vadul lui Vodă, în perioada estivală a anului 2018.        04.06.2018        1400 Anunțuri privind inițierea procedurii de achiziții 55510000-8
Servicii de verificare şi expertizare a proiectului de execuţie şi deviz pentru obiectivul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL), Repetat        05.03.2018        1400 Anunțuri privind inițierea procedurii de achiziții 71000000-8
Achiziţionarea serviciilor de reparaţie şi întreţinere auto, conform necesităţilor MAI    30.01.2018  Anunțuri privind inițierea procedurii de achiziții 50112000-3
Darea în locațiune a încăperilor ce pot fi utilizate în sfera alimentației publice, conform necesităților Serviciului medical al MAI        16.01.2018                  1100 Anunțuri privind inițierea procedurii de achiziții  ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Arhiva procedurilor de achiziţii - anul 2017