Mergi la conţinutul principal
 • Clear

Conducerea

sova

Director al Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Andrian ŞOVA

 • Data nașterii: 28 octombrie, 1982

 • Naționalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255 - 558

 • E-mail: andrian.sova@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2016 – Project Management Institute Certificat în Project Management (CAPM);

 • 2016-prezent Academia de Administrare Publică, Masterat Specialitatea: Management informațional în administrare publică;

 • 2001-2005 Universitatea de Stat din Moldova, Licența Matematica Aplicată Cibernetica și Informatica Economică Licențiat în Economie, Informatică și Matematică;

Activitatea profesională:

 • mai 2016 prezent  Director Serviciul Tehnologii Informaționale Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova;

 • 05 mai 2010 – 10 mai 2016 – Consultant principal în Direcția analiză și planificare a Biroului pentru reintegrare a Cancelariei de Stat;

 • mai 2010 mai 2016 – Șef Departament Suport Tehnic Centrul de Telecomunicații Speciale, Republica Moldova;

 • mai 2007 – mai 2010 – Șef Departament Administrare și Logistică Centrul de Telecomunicații Speciale, Republica Moldova.

Starea civilĂ

 • Casatorit, doi copii

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – fluent;

 • Engleza – fluent.


Structura

STRUCTURA

 


Baza legislativă și normativă


Transparența

 
Achiziții
 
Planul de acțiuni al STI al MAI
 
Deplasările de serviciu efectuate în străinătate

Misiunea

 • Misiunea Serviciului Tehnologii Informaționale este de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor statului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne.


Funcțiile:

 

 • crearea, gestionarea și dezvoltarea sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror deținător este STI;

 • prestarea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice;

 • crearea, administrarea, asigurarea funcționării și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor din sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne;

 • asigurarea și gestionarea serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.


Atribuţiile:

 •   În scopul creării, gestionării și dezvoltării sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror deținător este:

   gestionează evidențele și bazele de date ce conțin date cu caracter operativ-informațional, despre căutare, cu caracter criminal, contravențional, dactiloscopic, statistic și alte tipuri de informații;

   - gestionează fondul arhivistic central al Ministerului;

   - asigură schimbul de date dintre sistemele și resursele informaționale ale Ministerului cu organizațiile internaționale, conform acordurilor/tratatelor internaționale și legislației naționale cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

   - asigură schimbul de date dintre sistemele și resursele informaționale ale Ministerului cu sistemele și resursele informaționale ale altor participanți la schimbul de date, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la schimbul de date și interoperabilitate și ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

   - asigură colectarea, stocarea, prelucrarea și furnizarea informațiilor statistice privind starea infracționalității la nivel național, a datelor cu caracter operativ-informațional, despre căutare, cu caracter criminal, contravențional, dactiloscopic, arhivistic și altor tipuri de informații;

   - asigură constatarea și examinarea contravențiilor atribuite în competența Serviciului;

   - asigură implementarea documentelor de politici cu referire la securitatea și protecția informației, în limitele competențelor;

   - realizează măsuri de evaluare și management al riscurilor cibernetice ale instituției, de sporire a nivelului de protecție a sistemelor hardware și software ale instituției;

   - asigură prevenirea accesului neautorizat la sistemele gestionate;

   - asigură funcționarea neîntreruptă și în siguranță a sistemelor gestionate;

   - asigură măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate;

   - asigură respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate conform prezentului Regulament;

   - asigură intervenția promptă, eficientă și sistematică în cazul incidentelor de securitate cibernetică;

   - efectuează analiza incidentelor de securitate în limitele competențelor atribuite și asigură măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor acestora;

   - întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, efectuează analiza acestuia și înlătură cauzele incidentului de securitate;

   - organizează procesul de consolidare a capacităților angajaților din cadrul Ministerului în domeniul securității cibernetice;

   - implementează măsuri tehnice pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor informaționale și de comunicații gestionate;

 • În scopul prestării, dezvoltării și modernizării serviciilor publice:

   - prestează servicii publice persoanelor fizice și juridice conform Nomenclatorului aprobat de Guvern;

   - coordonează activitățile aferente înregistrării dactiloscopice de stat;

   - coordonează activitățile aferente reabilitării victimelor represiunilor politice din sfera de competență a Ministerului;

   - pasigură dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice aferente Serviciului;

 • În scopul creării, administrării, asigurării funcționării și dezvoltării infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor din sfera de competență a Ministerului:

   - administrează și asigură funcționarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor a Ministerului;

   - oferă suport metodic la accesarea și utilizarea serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor;

   - asigură cooperarea cu furnizorii externi ai serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor;

   - coordonează arhitectura de date, de aplicații și tehnologie a informației și comunicațiilor;

   - gestionează sisteme de comunicații electronice și telecomunicații speciale ale Ministerului;

   - dezvoltă rețele, sisteme de comunicații pentru Minister și structurile organizaționale din sfera de competență a acestuia;

   - gestionează, în comun cu alte structuri organizaționale din sfera de competență a Ministerului, sistemul de telecomunicații radio în standard TETRA;

   - definește, coordonează și monitorizează implementarea arhitecturii tehnologiei informației și comunicațiilor de scară largă în cadrul Ministerului;

   - ajustează arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor a Ministerului și asigură integrarea acesteia în arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor guvernamentale;

   - gestionează spectrul radio atribuit Ministerului, utilizarea frecvențelor sau canalelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul asigurării serviciilor de comunicații electronice interne ale Ministerului și interacțiunii cu alte entități;

   - proiectează, dezvoltă și asigură operarea și dezvoltarea continuă a sistemelor și serviciilor informaționale din domeniile de competență ale Ministerului;

    -  coordonează implementarea noilor tehnologii, a soluțiilor soft și a echipamentelor de tehnologia informației și comunicațiilor;

    -  coordonează crearea sistemelor informatice;

 • În scopul asigurării și gestionării serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor:

  - asigură instalarea și deservirea tehnicii de calcul și activitățile conexe;

  - eliberează încheieri tehnice pentru structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului;

  - asigură suport privind verificarea, testarea și analiza tehnică în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;

  - asigură suport la prestarea serviciilor de comunicații electronice (date, voce, video) operate de Minister;

  - oferă suport la accesarea și utilizarea serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor furnizate.

   


Servicii prestate

    Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI prestează servicii informaţionale persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 896/2014 „pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia” şi Ordinul nr. 353/2016 „Privind aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.

 
Eliberarea actelor juridice
 
Cazierul judiciar pentru persoanele fizice și juridice
 
Cazierul judiciar detaliat pentru persoanele fizice și juridice
 
Cazierul contravențional pentru persoanele fizice și juridice
 
Cazierul judiciar privind verificarea persoanei fizice peste hotare (țările CSI)

 

 
Reabilitarea victimelor represiunilor politice

Audiența

• Audienţa cetăţenilor de către Directorul STI se efectuează în fiecare zi de marţi conform programului de lucru, la sediul din str. Vasile Alecsandri 42;

• Audienţa cetăţenilor de către Șeful direcției generale informații și evidențe operative a STI (pe probleme ce țin de serviciile informaționale prestate catre cetățeni de către STI) se efectuează în fiecare zi de luni, miercuri și vineri conform programului de lucru, la sediul din str. Iacob Hâncu 3A.

 


Contacte

Contacte Utile 

 

Telefon de contact

Adresa

Cazier judiciar, cazier judiciar detaliat și cazier cu privire la verificarea persoanei peste hotare (țările CSI)

022 255 155

 

mun.Chişinău, str.Iacob Hâncu, 3A

e –mail: sti@mai.gov.md

Cazier contravenţional

 

022 255 980

mun.Chişinău, str.Iacob Hâncu, 3A

e –mail: sti@mai.gov.md

Secția reabilitări și informații de arhivă

 

SECRETARIAT 

022 255 207

 

022 255-228

mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 75

e –mail: sti@mai.gov.md

mun.Chişinău, bd. V. Alecsandri 42

sti@mai.gov.md

 

Adresa:
mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42