Mergi la conţinutul principal

Conducerea

putere

Director al Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI

Datele personale

 • Numele Prenumele: Alexandru PUTERE

 • Data nașterii: 02 iunie 1979

 • Naționalitate: Republica Moldova

 • E-mail: alexandru.putere@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2021 – 2022 Cursul de instruire și perfecționare profesională cu certificare „MikroTik Certified Network Associate", „MikroTik Certified Routing Engineer";

 • 26.01.2021 – 29.01.2021 Cursul de instruire și perfecționare profesională cu tematica „Auditor Intern pentru Sistemul de Management al Securității Informaționale;

 • 24.08.2020 – 26.08.2020 Cursul de instruire și perfecționare profesională cu tematica „Specialist în Sistemul de Management al Securității Informațiilor conform ISO 27001 și ISO 27002;

 • 22-26 iulie 2019 Instruire ,,Evoluții și tendințe în manifestarea fenomenelor generatoare de insecuritatea la adresa infrastructurilor critice și asigurarea unui nivel corespunzător de protecție a acestora”, în cadrul proiectului European ,,Transfer de know-how România-Republica Moldova ((RO-MD: Inspectoratul General  de Poliție, București-Inspectoratul General  de Poliție Chișinău))”;

 • 22-26 aprilie 2019 Instruire ,,Dimensiunea internă și externă a protecției infrastructurilor critice”, în cadrul proiectului European ,,Transfer de know-how România-Republica Moldova (RO-MD: Inspectoratul general de poliție, București-Inspectoratul general de poliție, Chișinău)”;

 • 25 martie – 05 aprilie 2019 Instruire Academia “ȘTEFAN CEL MARE” a MAI - Formare managerială Nivelul II – Management superior”;

 • februarie 2019 Instruire ,,Metode și mijloace utilizate în cadrul proceselor de identificare și gestionare a incidentelor de securitate cibernetică la nivelul organizațiilor”, în cadrul proiectului European ,,Transfer de know-how România-Republica Moldova (RO-MD: Inspectoratul general de poliție, București-Inspectoratul general de poliție, Chișinău);

 • 12.12.2018  Instruire  Dimetra X-Core Configuration and Administration, Motorola, Berlin, Germania;

 • 28.11.2018  Instruire  TETRA Terminal Programming CPS Plus 7.4, Motorola, Berlin, Germania;

 • noiembrie 2018 Instruire ,,Cadrul legislativ în domeniul securității cibernetice. Implementarea programelor de awareness la nivelul organizației, în cadrul proiectului European ,,Transfer de know-how România-Republica Moldova (RO-MD: Inspectoratul general de poliție, București-Inspectoratul general de poliție, Chișinău);

 • 12.07.2018  Instruire  MCC7500C Troubleshooting and Maintenance, Motorola, Berlin, Germania;

 • 12.04.2018  Instruire MTS2/4 Installation, Configurattion and Troubleshooting, Motorola, Berlin, Germania;

 • 16-18 Ianuarie 2018 Instruire  ,,Fight against cybercrime”, organized in Chisinau;

 • 11-13.12.2017 Instruire ,,Tehnical Analysis Training” organized in Chisinau;

 • 5-7 December 2017 Instruire ,,Fight against child sexual exploitation”, organized in Chisinau, Moldova within the project ,,Eastern Parthership Police Cooperation Programme”;

 • 03/2016  Instruire Child Protection System (CPS) Basic P2P Investigations, Police Academy, Poland;

 • 11-15.01.2016 Instruire ,,Investigation of Child Pornography Course” provided by the U.S. Federal Bureau of Investigation, Budapest, Hungary;

 • 10/2015 Instruire - Advanced Computer and Network Instruction Course, U.S. Secret Service;

 • 29 June – 3 July 2015 Instruire Schimb de experiențe în cadrul - ,,Successfully Attended the Regional Conference on Online Child Sexual Exploitation and Abuse and Other Forms of Cyber Enabled Crime" – SELEC/Bucharest, Romania;

 • 04/2015  Instruire Workshop on the fight against cybercrime, European Commission;

 • 12/2014  Instruire  Advanced Digital Analysis, FBI USA;

 • 12/2014  Instruire Intermediate Cyber Investigations Training, FBI USA;

 • 3-14.11.2014  Instruire ,,Percheziția electronică – aspect practice”, organizat de către Inspectoratul General al Poliției în parteneriat cu Misiunea OSCE;

 • 09/2014  Instruire Introduction into Malware Investigations Training, EUROPOL;

 • 17-21 martie 2014 Instruire ,,Противодействие детской порнографии в интернете”;

 • 18-20 iunie 2013 Instruire ,,Consolidarea capacităților de combatere a infracțiunilor comise prin sisteme informaționale, Chișinău;

 • 02/2013 Instruire  Combating Child Sexual Abuse Online IOM;

 • 02/2013 Instruire  International Child Sexual Exploitation Database (ICSE),INTERPOL;

 • 10-14 septembrie 2012 Instruire ”Противодействие детской порнографии в интернете” Академиа МВД, Белорусия;

 • 28 noiembrie – 02 decembrie 2011 Instruire ,,Борьба с сексуальной эксплуатацией детей”, Академиа МВД, Белорусия;

 • 11-14 aprilie 2011 Instruire ,,Борьба с сексуальной эксплуатацией детей - обмен передовым опытом” Республика Молдова;

 • 01.09.2001 – 25.09.2002 – Studii postuniversitare de masterat UTM, Magistru în automatică și informatică;

 • 01.09.1996 – 05.07.2001 – Studii superioare universitare de licență UTM, Inginer în profilul Sisteme Informaționale și calculatoare, specialitatea Automatică și Informatică, specializare Informatică industrială.

Activitatea profesională:

 • 13 august 2021 prezent  Director al Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova;

 • 21 mai 2020 – 13 august 2021 – Șef serviciu al Serviciului Tehnologii Informaționale al IGC al MAI;

 • 10.09.2019  10.03.2020 – Vice Director al Departamentului Logistică al S.A. “Moldtelecom”;

 • 11.04.2018 – 09.09.2019 – Șef al Direcției Radiocomunicații a Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI;

 • 17.01.2014 – 11.04.2018 – Șef secție al Secție protecția copiilor a Centrului pentru combaterea crimelor informatice al INI al IGP al MAI;

 • 06.03.2013 – 17.01.2014 – Ofiţer principal de investigații al Biroului protecția copiilor al Secţiei investigarea infracțiunilor în domeniul telecomunicațiilor a Centrului pentru combaterea crimelor informatice al INI al IGP al MAI;

 • 05.10.2012 – 06.03.2013 – Inspector superior al Secţiei combaterea traficului prin internet a Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP al MAI;

 • 22.01.2010 – 05.10.2012 – Inspector  al Serviciului logistică al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP al MAI;

 • 05.09.2008 – 22.01.2010 – Inspector inginer al Serviciului logistică al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP al MAI;

 • 25.04.2008 – 05.09.2008 – Inspector inginer al Serviciului logistică al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP al MAI;

 • 07.07.2001 – 23.04.2008 – Inginer, șef de laboratoare, lector, lector asistent, lector superior la catedra "Automatică și Tehnologii Informaționale", la UTM, FCIM;

 • 25.04.2001 – pînă în prezent (cumulard) – Lector, lector asistent, lector superior, conferențiar universitar la UTM, FCIM Departamentul Informatică și Sisteme Automatizate.

Grad special

 •  locotenent-colonel

Starea civilă

 • Căsătorit, educă trei copii

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – fluent;

 • Engleza – nivel de comunicare.


Structura

STRUCTURA

 


Baza legislativă și normativă


Transparența

 
Planul de acțiuni al STI al MAI
 
Proiecte și asistență
     Deplasările de serviciu efectuate în străinătate

Misiunea

 • Misiunea Serviciului Tehnologii Informaționale este de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor statului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne.


Funcțiile:

 

 • crearea, gestionarea și dezvoltarea sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror deținător este STI;

 • prestarea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice;

 • crearea, administrarea, asigurarea funcționării și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor din sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne;

 • asigurarea și gestionarea serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.


Atribuţiile:

 •   În scopul creării, gestionării și dezvoltării sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror deținător este:

   gestionează evidențele și bazele de date ce conțin date cu caracter operativ-informațional, despre căutare, cu caracter criminal, contravențional, dactiloscopic, statistic și alte tipuri de informații;

   - gestionează fondul arhivistic central al Ministerului;

   - asigură schimbul de date dintre sistemele și resursele informaționale ale Ministerului cu organizațiile internaționale, conform acordurilor/tratatelor internaționale și legislației naționale cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

   - asigură schimbul de date dintre sistemele și resursele informaționale ale Ministerului cu sistemele și resursele informaționale ale altor participanți la schimbul de date, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la schimbul de date și interoperabilitate și ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

   - asigură colectarea, stocarea, prelucrarea și furnizarea informațiilor statistice privind starea infracționalității la nivel național, a datelor cu caracter operativ-informațional, despre căutare, cu caracter criminal, contravențional, dactiloscopic, arhivistic și altor tipuri de informații;

   - asigură constatarea și examinarea contravențiilor atribuite în competența Serviciului;

   - asigură implementarea documentelor de politici cu referire la securitatea și protecția informației, în limitele competențelor;

   - realizează măsuri de evaluare și management al riscurilor cibernetice ale instituției, de sporire a nivelului de protecție a sistemelor hardware și software ale instituției;

   - asigură prevenirea accesului neautorizat la sistemele gestionate;

   - asigură funcționarea neîntreruptă și în siguranță a sistemelor gestionate;

   - asigură măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate;

   - asigură respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate conform prezentului Regulament;

   - asigură intervenția promptă, eficientă și sistematică în cazul incidentelor de securitate cibernetică;

   - efectuează analiza incidentelor de securitate în limitele competențelor atribuite și asigură măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor acestora;

   - întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, efectuează analiza acestuia și înlătură cauzele incidentului de securitate;

   - organizează procesul de consolidare a capacităților angajaților din cadrul Ministerului în domeniul securității cibernetice;

   - implementează măsuri tehnice pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor informaționale și de comunicații gestionate;

 • În scopul prestării, dezvoltării și modernizării serviciilor publice:

   - prestează servicii publice persoanelor fizice și juridice conform Nomenclatorului aprobat de Guvern;

   - coordonează activitățile aferente înregistrării dactiloscopice de stat;

   - coordonează activitățile aferente reabilitării victimelor represiunilor politice din sfera de competență a Ministerului;

   - pasigură dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice aferente Serviciului;

 • În scopul creării, administrării, asigurării funcționării și dezvoltării infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor din sfera de competență a Ministerului:

   - administrează și asigură funcționarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor a Ministerului;

   - oferă suport metodic la accesarea și utilizarea serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor;

   - asigură cooperarea cu furnizorii externi ai serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor;

   - coordonează arhitectura de date, de aplicații și tehnologie a informației și comunicațiilor;

   - gestionează sisteme de comunicații electronice și telecomunicații speciale ale Ministerului;

   - dezvoltă rețele, sisteme de comunicații pentru Minister și structurile organizaționale din sfera de competență a acestuia;

   - gestionează, în comun cu alte structuri organizaționale din sfera de competență a Ministerului, sistemul de telecomunicații radio în standard TETRA;

   - definește, coordonează și monitorizează implementarea arhitecturii tehnologiei informației și comunicațiilor de scară largă în cadrul Ministerului;

   - ajustează arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor a Ministerului și asigură integrarea acesteia în arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor guvernamentale;

   - gestionează spectrul radio atribuit Ministerului, utilizarea frecvențelor sau canalelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul asigurării serviciilor de comunicații electronice interne ale Ministerului și interacțiunii cu alte entități;

   - proiectează, dezvoltă și asigură operarea și dezvoltarea continuă a sistemelor și serviciilor informaționale din domeniile de competență ale Ministerului;

    -  coordonează implementarea noilor tehnologii, a soluțiilor soft și a echipamentelor de tehnologia informației și comunicațiilor;

    -  coordonează crearea sistemelor informatice;

 • În scopul asigurării și gestionării serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor:

  - asigură instalarea și deservirea tehnicii de calcul și activitățile conexe;

  - eliberează încheieri tehnice pentru structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului;

  - asigură suport privind verificarea, testarea și analiza tehnică în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;

  - asigură suport la prestarea serviciilor de comunicații electronice (date, voce, video) operate de Minister;

  - oferă suport la accesarea și utilizarea serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor furnizate.

   


Servicii prestate

 

În legătură cu evenimentele ce au loc în prezent pe teritoriul Ucrainei, prestarea serviciului de eliberare a cazierului judiciar privind verificarea persoanelor fizice/juridice pe teritoriul Ucrainei a fost temporar suspendată, până la repornirea schimbului informaţional în domeniu.
 

 В связи с событиями, происходящими в настоящее время на территории Украины, предоставление услуги выдачи справки об отсутствии судимости физических/юридических лиц по территории Украины временно приостановлено, до возобновления информационного обмена в данной сфере.

 

Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI prestează servicii informaţionale persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 896/2014 „pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia” şi Ordinul nr. 353/2016 „Privind aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”.

 
Eliberarea actelor juridice
 
Reabilitarea victimelor represiunilor politice

Audiența

• Audienţa cetăţenilor de către Directorul STI se efectuează în fiecare zi de marţi conform programului de lucru, la sediul din str. Vasile Alecsandri 42;

• Audienţa cetăţenilor de către Șeful direcției generale informații și evidențe operative a STI (pe probleme ce țin de serviciile informaționale prestate catre cetățeni de către STI) se efectuează în fiecare zi de luni, miercuri și vineri conform programului de lucru, la sediul din str. Iacob Hâncu 3A.

 


Contacte

Contacte Utile 

 

Telefon de contact

Adresa

Cazier judiciar, cazier judiciar detaliat și cazier cu privire la verificarea persoanei peste hotare (țările CSI)

022 255 155

 

mun.Chişinău, str.Iacob Hâncu, 3A

e –mail: sti@mai.gov.md

Cazier contravenţional

 

022 255 980

mun.Chişinău, str.Iacob Hâncu, 3A

e –mail: sti@mai.gov.md

Secția reabilitări și informații de arhivă

 

SECRETARIAT 

022 255 207

 

022 255-228

mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 75

e –mail: sti@mai.gov.md

mun.Chişinău, bd. V. Alecsandri 42

sti@mai.gov.md

 

Adresa:
mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42