Mergi la conţinutul principal

ANUNȚ

privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare

 

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova

Motivul retragerii

La 5 septembrie 2022 a fost inițiată elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova  

Data plasării anunțului

5 septembrie 2022

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 


ANUNȚ

privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri

Motivul retragerii

În procesul de avizare/ expertizare, Ministerul Justiției a remarcat că, exceptarea frecventă de la normele legislaţiei nu reprezintă un remediu oportun pentru susţinerea unor sau altor categorii de subiecţi, motiv pentru care a propus examinarea opțiunii alocării mijloacelor financiare necesare compensării pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor indicate în proiect.

Subsecvent, Ministerul Finanțelor a recomandat să se examineze posibilitatea de a identifica mijloacele financiare necesare pentru compensarea pierderilor din contul și în limita bugetului aprobat instituției responsabile.

Reieșind din cele menționate și având în vedere faptul că Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a compensat pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor menționate în proiect proiectul a fost retras din procedura de promovare.

Data plasării anunțului

16 mai 2022

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 

 

 
Coordonatorul procesului de consultare publică în procesul decizional

Coordonatorul procesului de consultare publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

e-mail: damep@mai.gov.md

persoană de contact: Irina Bîrca, consultant principal al DAMEP. Tel.: 255 708

      Conform Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 967/2016, coordonatorul are următoarele atribuții:

1) monitorizarea respectării cerințelor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de decizii;

2) întocmirea unei liste generale a părţilor interesate, care vor fi informate prioritar despre proiectele de decizii elaborate și promovate de minister.

3) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul ministerului.

 

VERSIUNEA PRECEDENTĂ A PAGINI CONSULTĂRI PUBLICE ESTE DISPONIBILĂ AICI