Mergi la conţinutul principal
 • Clear
 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. (număr unic – 105/MAI/2021),

  Proiectul HG.docdes ;  Sinteza.pdf.des; Anexe.pdf.des

  07 aprilie 2021

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut (număr unic – 76/MAI/2021),

  Proiectul HG.docdes ;  Sinteza.pdf.des

   24 martie 2021

 • Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia.

  Proiectul HG.docdes ;  Sinteza.pdf.des

   05 februarie 2021

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare și Regulamentul privind modul de stabilire și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în/din rezervele de stat și de mobilizare (număr unic 937/MAI/2020).

  Sinteza.pdfdes .

   12 ianuarie 2021

 • Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020.

  Proiectul HG.docdes ;  Sinteza.pdfdes .

   16 decembrie 2020

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privind aprobarea Regulamentului cu privire la controlul rezervelor de stat și de mobilizare,(număr unic - 872/MAI/2020).

  Proiectul HG.docdes ; Regulament.doc des ; Nota informativă.pdf des ; Sinteza.pdfdes .

   10 decembrie 2020

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.107/2000 cu privire la transmiterea unor edificii de la balanța Ministerului Apărării la balanța autorităților publice locale,(număr unic - 787/MAI/2020).

  Proiectul HG.docdes ; Sinteza.pdfdes .

   07 decembrie 2020

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021,(număr unic - 868/MAI/2020).

  Proiectul HG.docdes ; Sinteza.pdfdes .

   04 decembrie 2020

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat (număr unic - 459/MAI/2020).

  Proiectul HG.docdes  Nota informativă.pdfdes; Sinteza.pdfdes 

   30 iunie 2020


 

3
 
Coordonatorul procesului de consultare publică în procesul decizional

Coordonatorul procesului de consultare publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

e-mail: damep@mai.gov.md

persoană de contact: Irina Bîrca, consultant principal al DAMEP. Tel.: 255 708

      Conform Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 967/2016, coordonatorul are următoarele atribuții:

1) monitorizarea respectării cerințelor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de decizii;

2) întocmirea unei liste generale a părţilor interesate, care vor fi informate prioritar despre proiectele de decizii elaborate și promovate de minister.

3) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul ministerului.

 
 Programe anuale de elaborare a proiectelor de acte normative

 

VERSIUNEA PRECEDENTĂ A PAGINI CONSULTĂRI PUBLICE ESTE DISPONIBILĂ AICI