Mergi la conţinutul principal
  • Clear
 
 
ORARUL audienței cetățenilor de către conducerea Ministrului Afacerilor Interne 

O R A R U L

 

audienței cetățenilor de către conducerea

Ministerului Afacerilor Interne și conducătorii subdiviziunilor structurale

 

 

Ministru                                                                             Pavel VOICU

Prima zi de LUNI                                                          de la 14.00 pînă la 17.00

A treia zi de LUNI                                                        de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: bd Ștefan cel Mare 75

 

 

 

P R O G R A M U L  

audienței cetățenilor de către  conducătorii autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI 

 

Șeful  IGP al MAI                                        

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 09.00 pînă la 12.00

 

Adresa: Str. Tiraspol 11/1

 

Șeful Inspectoratului General al Poliţiei

de Frontieră                                            

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Petricani 19

Șeful Inspectoratului General pentru Situaţii

de Urgenţă                                    

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Gh. Asachi 69

 

Directorul Biroului migrație și azil                                        

În fiecare zi de MARȚI și JOI                                           de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare 124

 

Șeful Serviciului tehnologii informaționale

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. V. Alecsandri 42

 

Șeful Serviciului protecție internă

și anticorupție

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: bd Ștefan cel Mare 75

 

Șeful Serviciului dirijare operațională

și inspectare

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: bd Ștefan cel Mare 75

 

Rectorul Academiei ”Ștefan cel Mare”                         

În fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Gh. Asachi 21

 

Șeful Serviciului medical                                                

În fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Gh. Asachi 25 B

 

Şeful Clubului sportiv central “Dinamo”

În fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Șciusev 109 A

 

 

 

Notă: Cetățenii sînt audiați în birourile de serviciu ale conducătorilor nominalizați.

 

Audiența cetățenilor se efectuează conform Hotărârii Guvernului nr.689 din 13 noiembrie 2009 cu privire la organizarea audienței cetățenilor, iar examinarea petițiilor (cererilor privind audiența) se va face în conformitate cu Legea  nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare

Programarea la audiență se efectuează  în temeiul cererii depuse prealabil la adresa         bd. Ștefan cel Mare, 75 sau la adresa electronică petitii@mai.gov.md , tel.022-255-648.

 

 

 

Г Р А Ф И К  

Приема граждан руководством Министерства внутренних дел, административных органов и учреждений, подведомственных МВД 

 

Министр                                                                           г-н Павел ВОИКУ

первый ПОНЕДЕЛЬНИК                                                   с 14.00 до 17.00

третий ПОНЕДЕЛЬНИК                                                    с 14.00 до 17.00

 

адрес: б-р Штефан чел Маре, 75

 

 

 

Начальник  Генерального

инспектората полиции                                      

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                                с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. Тираспольская, 11

 

 

Начальник Генерального

инспектората пограничной полиции                                          

 

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                                  с 14.00 до 17.00

                                                     

 

адрес: ул. Петриканская, 19

 

Начальник  Генерального

инспектората чрезвычайных ситуаций                                    

 каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                                с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. Г. Асаки, 69

 

 

Начальник Бюро по миграции

и убежищу                                                                    

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                                с 14.00 до 17.00

 

адрес: б-р Штефан чел Маре, 124

 

Начальник  Службы информационных

технологий

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. В.Александри, 42

 

 

Начальник  Службы внутренней защиты

и борьбы с коррупцией                            

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

адрес: б-р Штефан чел Маре, 75

 

 

Начальник  Службы оперативного

уравления и инспекции                            

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес: б-р Штефан чел Мааре, 75

 

 

 

Ректор Академии им.Штефана чел Маре                   

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес:  ул. Г. Асаки, 21

 

Начальник Медицинской службы                            

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. Г. Асаки, 25 Б

 

 

Начальник Центрального спортивного

 клуба “Динамо”                            

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. А. Щусьева, 109 А

 

 

 

 

Примечание: Граждане принимаются в служебных кабинетах вышеуказанных руководителей.

 

 
 

График приема граждан министром и заместителями министра устанавливаетя в соответствии с Постановлением Правительства №689 от 13 ноября 2009 года «Об организации приема граждан».

Запись на прием к министру и заместителям министра производится на основании заявления, подданного заблаговременно в Приемной МВД (бульвар Штефан чел Маре, №75, вход со стороны улицы Армянской, тел. 022 255 650), почтой либо по электронному адресу: mai@mai.gov.md.

В заявлении необходимо указать краткое содержание вопроса, который предстоит обсудить в ходе аудиенции.  

Лиц, приглашенных на прием к министру и заместителям министра, просим иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Дополнительную информацию об организации приема у министра и заместителей министра можно получить ежедневно у сотрудников Службы петиций и приема граждан Управления документирования по телефонам:  022 255 650, 022 255 442, 022 255 300.

 

Audienţa cetăţenilor de către conducătorii (adjuncţii conducătorilor) subdiviziunilor structurale enumerate în lista de mai jos se efectuează în fiecare zi de marţi şi joi conform programului de lucru

 

 
Aparatul central
 
Subdiviziunile subordonate MAI
 
Inspectoratul General al Poliției

Informații Utile
Spitalul de urgenţă: 0-22-23-26-76, 0-22-24-84-24;
Telefonul fierbinte Procuratura Generală: 0-22-27-83-70.