PAGINA OFICIALĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

04.03.2011

Cu ocazia sărbătorilor de primăvară, Ministrul Afacerilor Interne Alexei Roibu, a adresat un mesaj de felicitare femeilor-polițiste. Totodată, în cadrul evenimentului festiv, ministrul a acordat femeilor–poliţiste grade militare şi distincţii ale MAI. În mesajul adresat celei mai frumoase părţi a instituţiei, se spune:

Stimate domnişoare şi doamne – angajate ale Ministerului Afacerilor Interne,

Suntem în pragul primăverii, un frumos şi minunat anotimp al redeşteptării naturii, când lumina, speranţa şi iubirea se manifestă în plina lor splendoare. Nu în zadar strămoşii noştri sărbătoreau începutul anului odată cu sosirea primăverii. De atunci, probabil, îşi trage începuturile şi sărbătoarea Mărţişorului. Când, dacă nu odată cu reînvierea naturii s-ar cuveni mai potrivit plasat în calendare momentul de omagiere a celeia care dă viaţă, speranţă, iubire...La început de primăvară, Vă oferim acest simbolic semn al inimii şi sufletului nostru: un fir alb – simbolul purităţii sentimentelor ce vi le purtăm, împletit cu un fir roşu – simbolul nemărginitei noastre iubiri.

În această zi deosebită, pe care până şi soarele primăvăratec o înnobilează, ne plecăm respectuos frunţile în faţa Dumneavoastră şi recunoaştem cu mândrie că sunteţi şi veţi fi mereu pentru noi un exemplu de demnitate morală, curaj civic, angajare sufletească şi atitudine generoasă faţă de cetăţeni.

Admirând femeile, chiar crezi în mitul cu supraoamenii – în care fiecare din ele valorează cât doi bărbaţi. Ambiţioasă, dinamică, emotivă şi harnică, Femeia a fost şi va rămâne pentru noi fiinţa fermecătoare, duioasă şi enigmatică, alături de care ne simţim împliniţi. Ne bucurăm că sunteţi alături, că Vă simţim sprijinul şi înţelegerea de mame, soţii, prietene şi iubite.

Sunteţi pentru noi, bărbaţii, exemplul care ne învaţă să nu îngenunchem în faţa greutăţilor şi a răului, să înfruntăm deschis orice obstacol, să ne transformăm, cu insistenţă, pricepere şi răbdare speranţele şi visele în fapte.

Am avut, avem şi vom avea întotdeauna nevoie de susţinerea unor fiinţe cu suflet sensibil, înzestrate cu înţelepciune, pline de abnegaţie precum sunteţi Dumneavoastră. Vă admirăm şi Vă preţuim deosebitele calităţi umane şi profesionale, virtuţile şi nobleţea sufletului. Pentru toate acestea Vă exprimăm marea noastră consideraţie

Cu prilejul frumoaselor sărbători de primăvară Vă adresez, în numele Colegiului Ministerului Afacerilor Interne şi al meu personal, cele mai sincere şi alese felicitări, urări de sănătate şi prosperitate, succese şi bucurii, armonie, pace şi linişte sufletească. Vă doresc sa aveţi parte de multiple împliniri profesionale si sa fiţi înconjurate mereu de oamenii la care ţineţi cel mai mult - fiinţele dragi care să vă umple casa şi sufletul cu iubire, căldură şi lumină.

Ani fericiţi, sănătate multă, bucurii nesfârşite!

Direcţia informare şi relaţii publice,
4 martie 2011
 

Arhivă Ştiri

Sinteză operativă

Transparenţa decizională

Suport Bugetar

Legislaţia Republicii Moldova

Indrumar

Privind accesarea on-line a Legislaţiei
Uniunii Europene

Implementarea Convenţiei ONU

pentru combaterea torturii