PAGINA OFICIALĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Declaraţie la politie

Formular de declaraţie

 

Sondaj


Decizia de a deschide în anul 1964 Policlinica a dictat-o necesitatea de a îmbunătăţi considerabil asistenţa medicală de ambulator lucrătorilor MAI. Darea în exploatare a sediului actual al Policlinicii a permis realizarea uneia dintre direcţiile principale în ocrotirea sănătăţii lucrătorilor MAI – supravegherea lor medicală activă prin intermediul medicilor de circumscripţii la care sunt întărite subdiviziunile MAI.

Aceasta permite, în primul rând, a efectua, anual, examinări medicale profilactice ale lucrătorilor în scopul depistării active şi precoce a maladiilor şi stărilor premorbide. În baza rezultatelor examinărilor profilactice sunt luate măsuri de asanare, reabilitare şi profilactice, ce influenţează pozitiv asupra stării sănătăţii lucrătorilor şi calităţii activităţii lor profesionale.

Numărul persoanelor deservite la Policlinică, s-a majorat de la 9000 în anul 1990 la peste19300 în anul 2012, dintre care 90,0 la sută constituie lucrătorii atestaţi şi cei angajaţi benevol ai MAI, carabinierii şi studenţii instituţiilor de învăţământ subordonate MAI, pensionarii MAI.

Numărul anual de frecvenţă la Policlinică s-a majorat de la 97000 în anul 1990 la 190195 în anul 2012. În prezent, Policlinica este frecventată zilnic de circa 500 de pacienţi. Pentru a asigura o activitate eficace a Policlinicii, în cadrul ei activează o secţie de medici de familie, o secţie consultativă, secţiile de chirurgie şi stomatologie, cabinet diagnostic funcţional, acordînd asistenţă medicală pe 28 de specialităţi.

Înzestrarea cu aparataj a Policlinicii permite efectuarea diverselor investigaţii clinice,citologice, funcţionale, radiologice, endoscopice, ultrasonore şi practicarea tratamentului cu laser, acupunctură, fizioterapeutic, masaj şi cultură fizică medicală. Toate acestea au permis a spori eficacitatea măsurilor curativ-profilactice efectuate şi îmbunătăţirea rezultatelor funcţionale a tratamentului.

Categoriile de calificare pe specialitate posedă 88,7% din medicii şi 84,6% din asistentele medicale ale Policlinicii.La data de 9 noiembrie 2012 Policlinica a fost acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. În prezent colectivul Policlinicii DM este condus de cătredna Marina Tataroi-Scorobogatco şi adjunctul dna Diana Bulat.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 50.
e-mail: marina.tataroi@mai.gov.md;
Telefoane de contact:
şef al Policlinicii – 022-25-41-03;
şef-adjunct al Policlinicii – 022-25-41-70;
anticamera – 022-25-41-71;
registratura – 022-25-41-89; 022-25-53-03.

Transparenţa decizională

Suport Bugetar

Legislaţia Republicii Moldova

Indrumar

Privind accesarea on-line a Legislaţiei
Uniunii Europene

Implementarea Convenţiei ONU

pentru combaterea torturii